بایگانی برچسب برای میز ملی صادرات ایران

صنایع دستی؛  محرک اقتصاد گردشگری

صنایع دستی؛ محرک اقتصاد گردشگری

راهکار نجات صنایع دستی در دوران پساکرونا، میز صادرت صنایع دستی ایران اولین جلسه رسمی میز ملی صادرات صنایع دستی ایران در اصفهان تشکیل شد. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان اصفهان در…
تحقیق بازار، حلقه مفقوده صنایع دستی ایران

تحقیق بازار، حلقه مفقوده صنایع دستی ایران

در اولین جلسه رسمی میز ملی صادرات صنایع دستی ایران در اصفهان، تشکیل کارگروه پژوهش، تحقیق بازار و مطالعات کاربردی با مدیریت هلدینگ کافل تصویب شد. به گزارش خبرنگار تلویزیون گردشگری ایران، با مدیر عامل…