مزایای حضور در میز صادرات

مزایای حضور در میز صادرات

 1. خلاقیت در طرح و روش تولید
 2. نوآوری در ایده
 3. کاربرد محصول در زندگی روزمره
 4. کیفیت نهائی محصول
 5. مزیت بر اساس معیارهای تکنیکی و مواد به‌کار رفته
 6. قابلیت تولید به مقدار زیاد (تولید انبوه) با همین استاندارد
 7. تناسب قیمت با ارزش محصول
 8. اصالت تکنیک ساخت، فرم و نقش محصول
 9. خلاقیت در ساخت و تولید
 10. ایجاد ارزش افزوده در بسته بندی
 11. راحتی حمل و نگهداری محصول