مشکلات حوزه تولید صنایع دستی

مشکلات حوزه تولید صنایع دستی

مشکلات حوزه تولید صنایع دستی و راهکارهای میز ملی صادرات صنایع دستی ایران:

 
 • غلبه نگرشی در میان هنرمندان که “تولید بر اساس سلایق بازار” را در تضاد با “اصالت آثار هنری” می داند.
 • راهکار: آموزش به ویژه نسل جدید، فرهنگسازی با استفاده از مدلها و چهره های مورد اعتماد در دنیای هنر
 • عدم شناخت سلایق بازارهای هدف مطلوب
 • راهکار:ارجاع به بخش راهکارهای بازاریابی(STP)
 • کمبود تأمین کنندگان مطمئن و عدم نظارت کافی بر قیمت و کیفیت مواد اولیه
 • راهکار: ایجاد یک بازار رقابتی با دسترسی عمومی، افزایش شفافیت و اعمال استاندارد (بازار آنلاین)
 • عدم استفاده از متدهای افزایش بهره وری تولید در صنایع دستی
 • راهکار: آموزش به ویژه نسل جدید، دوره های آموزشی برای تولیدکنندگان، اعمال سیاست های تشویقی
 • عدم وجود استاندارد کیفی منسجم برای دسته های مختلف صنایع دستی با ارزش صادراتی
 • راهکار: تشکیل واحدتخصصی تدوین استاندارد و راه اندازی سیستم بازرسی و نظارت در کارگروه ها
 • عدم وجود سیستم قیمت گذاری محصولات صادراتی
 • راهکار: تعریف استاندارد با در نظر گرفتن سه فاکتور اصلی قیمت گذاری ( قیمت تولید، قیمت تقاضا و قیمت های رقیب) و قراردادن کارگروه تخصصی قیمت گذاری در مسیر محصولات صادراتی
 • عدم وجود شناسنامه و گواهی اصالت مورد تأیید در بازار بین المللی
 • راهکار: تعریف و اعطای گواهی با همکاری نهادهای بین المللی معتبر
 • عدم وجود رویکرد تولید محصولات کاربردی
 • راهکار: ارتباط دهی تولیدکنندگان با طراحان(کارگاه و دانشگاه) و تمرکز بر حوزه های ملزومات زندگی روزمره و …
 • عدم وجود بانک اطلاعات
 • راهکار: ایجاد بانک اطلاعاتی با به روزرسانی سالیانه (آنلاین با سطح دسترسی های مختلف)
 • چتر حمایتی از هنرمندان (حقوق مالکیت معنوی، بیمه، …)
 • راهکار: توانمندسازی هنرمندان و در زمینه فروش و صادرات و انجام مشاوره حقوقی در زمینه ثبت مالکیت معنوی
 • عدم توانمندی در صادرات مستقیم
 • راهکار: ایجاد مراکز تولید متمرکز در نزدیکی منابع تأمین مواد اولیه
 • عدم پاسخگوئی مناسب به بازار بزرگ گردشگری
 • راهکار: ایجاد مراکز تولید پراکنده در سراسر کشور و حفظ محل تولید اصلی

مشکلات حوزه خدمات لجستیک صنایع دستی و راهکارهای میز ملی صادرات صنایع دستی ایران:

 • عدم وجود بسته بندی مناسب داخلی و صادراتی
 • راهکار: مذاکره، گزینش و معرفی چند مجموعه تخصصی بسته بندی جهت تولید انبوه و توزیع بین کارگاهها و تشویق برونسپاری
 • بیمه
 • راهکار: مذاکره و انعقاد قرارداد و معرفی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان
 • انبارداری
 • راهکار: به حداقل رساندن بحث انبارداری، نزدیک کردن تولید به مصرف
 • حمل و نقل
 • راهکار: مذاکره، گزینش و معرفی چند مجموعه تخصصی حمل و نقل محصولات بسته بندی و برونسپاری
 • تبادلات مالی
 • راهکار: استفاده از روش های نوین و دیجیتال تبادلات مالی با استفاده از مشاوران و متخصصان این حوزه

 

مشکلات حوزه بازاریابی صنایع دستی و راهکارهای میز ملی صادرات صنایع دستی ایران:

 

الف) STP

ب) برندینگ

 الف) بر مبنای بخش بندی بازار و STP، نظارت بر بخش بندی محصولات صنایع دستی تولیدی در کشور و جهت دادن به هر دسته برای قرار گرفتن در مسیر متناسب:

 


 

ب) استفاده از روش های دیگر ارتباط تولیدکننده با بازار:

– شناسایی و ایجاد تقویم به روز نمایشگاه و رویداد بین المللی و رایزنی جهت ایجاد فرصت برای هنرمندان داخلی

– ایجاد بازارچه های موقت و دائمی تجربه محور در نقاط توریستی و کمک به راه اندازی دهکده صنایع دستی

– ایجاد کرفت بازار در تاریخ مشخص طی سال و قرار دادن در تقویم گردشگری شهرها

– برگزاری رویدادهای بین المللی و دعوت از تجار

– عضویت در پلتفرم های بین المللی تجارت الکترونیک و توسعه people 2 people مارکتینگ

ج) فعال کردن بخش تحقیق و توسعه و رصد فرصتهای بین المللی:

– تهیه بانک اطلاعات صادرات با سطوح دسترسی مختلف

– تهیه گایدلاین برای تولیدکنندگان، مشاوره تخصصی، ارائه نمونه قرارداد صادراتی، …

– عضویت در شبکه های مرتبط بین المللی و ایجاد فرصت برای هنرمندان داخلی، ارتباط با نهادهای متولی بین المللی از جمله یونسکو، شورای جهانی صنایع دستی، شورای صنایع دستی انگلستان، نهادهای فرهنگی در شهرهای خواهرخوانده جهت تعریف پروژه های مشارکتی

 

مزیت های خاص میز ملی صادرات صنایع دستی ایران

طراحی محصول : تاسیس واحدهای ویژه طراحی

تحقیق و پژوهش (R&D) : ایجاد واحد تحقیق و پژوهش اختصاصی

تولید خاص : تولید آثار فاخر و نیمه فاخر با طرح های جدید

صادرات : تولید محصول بر پایه صادرات